Informacje ogólne

Kontakt ze Sklepem

Sklep internetowy fashion-box.pl dostępny pod adresem internetowym www.fashion-box.pl, prowadzony jest przez firmę fashion-box.pl Aleksandra Szachniewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8821998630, REGON 368916403.

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.

Dane Sprzedawcy

1. Adres Sprzedawcy:
fashion-box.pl Aleksandra Szachniewicz
Ligota Wielka 51
58-210 Łagiewniki
2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@fashion-box.pl
3. Fanpage: ww.facebook.com/fashionbox.plAleksandraSz
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
ING Bank Śląski 92 1050 1575 1000 0092 5004 0988

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

Przesyłka polecona – przedpłata na konto bankowe
– Koszt wysyłki 1 rzeczy – 12 zł
– Kosz wysyłki >1 rzeczy lub torebki – 15 zł

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Przejść na stronę: www.facebook.com/fashionbox.plAleksandraSz
2. Wysłać w wiadomości prywatnej zapytanie dotyczące dostępności interesującego produktu
3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej dotyczącej dostępności towaru należy wykonać przelew, na który składa się koszt towaru i opłata za przesyłkę
4. Aby przyspieszyć wysyłkę należy przesłać potwierdzenie przelewu za zamówione produkty
5. Od momentu otrzymania informacji o wykonanym przelewie przesyłki nadawane są 1-5 dni roboczych
6. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon, a na życzenie klienta faktura VAT.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.